BẢO DƯƠNG GROUP

Các mẫu hoa vải Công ty Vip Cars Bảo Dương trang trí miễn phí ngày 29/5/2023

29/5/2023: 
???? 2023: 07 mẫu hoa vải cao cấp bên Công ty Vip Cars Bảo Dương cung cấp hoàn toàn miễn phí khi Quý Khách thuê xe tại Công ty chúng tôi (ĐẶC BIỆT: HOA VẢI RẤT MỚI)

1. Mẫu hoa số 1A: Hoa Trái tim đỏ lớn (trước + sau + nơ 4 cánh cửa + dán chữ hỷ lên kính xe): Tuỳ chọn thêm:
+ Gắn cặp gấu bông chính giữa
+ Không gắn cặp gấu bông chính giữa

2. Mẫu hoa số 1B:  Hoa Trái tim gấu đỏ chấm bi (trước + sau + nơ 4 cánh cửa + dán chữ hỷ lên kính xe).

3. Mẫu hoa số 2: Hoa hồng màu đỏ đặt chính giữa (trước + sau + nơ 4 cánh cửa + dán chữ hỷ lên kính xe).

4. Mẫu hoa số 3: Hoa lan hồng dài đặt xéo trên capo xe  (trước + sau + nơ 4 cánh cửa + dán chữ hỷ lên kính xe): Tuỳ chọn thêm:
+ Không gắn chữ hỷ gương lớn chính giữa
+ Gắn chữ hỷ gương lớn chính giữa màu đỏ
+ Gắn chữ hỷ gương lớn chính giữa màu vàng

5. Mẫu hoa số 4: Hoa hồng vầng trăng có chữ hỷ gương lớn chính giữ (trước + nơ 4 cánh cửa + dán chữ hỷ lên kính xe): Tuỳ chọn thêm:
+ Chữ hỷ gương lớn màu đỏ
+ Chữ hỷ gương lớn màu vàng

6. Mẫu hoa số 5: Hoa lan cam dài đặt xéo trên capo (trước + sau + nơ 4 cánh cửa + dán chữ hỷ lên kính xe). Tuỳ chọn thêm:
+ Không gắn chữ hỷ gương lớn chính giữa
+ Gắn chữ hỷ gương lớn chính giữa màu đỏ
+ Gắn chữ hỷ gương lớn chính giữa màu vàng

7. Mẫu hoa số 6: Hoa lan đỏ dài đặt xéo trên capo (trước + sau + nơ 4 cánh cửa + dán chữ hỷ lên kính xe): Tuỳ chọn thêm:
+ Không gắn chữ hỷ gương lớn chính giữa
+ Gắn chữ hỷ gương lớn chính giữa màu đỏ
+ Gắn chữ hỷ gương lớn chính giữa màu vàng

Các tin tức khác:

» Tập đoàn Bảo Dương cho thuê xe cưới Mercedes E Class ngày 9/6/2024

» Tập đoàn Bảo Dương cho thuê xe cưới Mercedes ngày 4/6/2024

» Tập đoàn Bảo Dương cho thuê xe cưới Mercedes E Class ngày 2/6/2024

» Tập đoàn Bảo Dương cho thuê xe cưới Mercedes E Class ngày 1/6/2024

» Tập đoàn Bảo Dương cho thuê xe Mercedes ngày 29/5/2024

» Tập đoàn Bảo Dương cho thuê xe cưới Mercedes ngày 26/5/2024

» Tập đoàn Bảo Dương cho thuê xe cưới Mercedes ngày 24/5/2024

» Tập đoàn Bảo Dương cho thuê xe Mercedes ngày 22/5/2024

» Tập đoàn Bảo Dương cho thuê xe cưới ngày 21/5/2024

» Tập đoàn Bảo Dương cho thuê xe cưới Mercedes ngày 19/5/2024

» Tập đoàn Bảo Dương cho thuê xe cưới Mercedes ngày 18/5/2024

» Tập đoàn Bảo Dương cho thuê xe cưới Mercedes ngày 17/5/2024

» Tập đoàn Bảo Dương cho thuê xe cưới Mercedes ngày 11/5/2024

» Tập đoàn Bảo Dương cho thuê xe cưới Vip Mercedes Audi ngày 10/5/2024

» Tập đoàn Bảo Dương cho thuê xe cưới Audi A6 ngày 8/5/2024

» Tập đoàn Bảo Dương cho thuê xe cưới Mercedes ngày 7/5/2024

» Tập đoàn Bảo Dương cho thuê xe Mercedes ngày 6/5/2024

» Tập đoàn Bảo Dương cho thuê xe cưới ngày 4/5/2024

» Tập đoàn Bảo Dương cho thuê xe cưới Audi A6 ngày 3/5/2024

» Tập đoàn Bảo Dương cho thuê xe cưới Mercedes ngày 2/5/2024

0932222000
0932222000  
Hotline: 093.2222.000 Nhắn tin Facebook Zalo: 093.2222.000
Liên lạc email